Festiwal Teatralny KONTAKT

Toruński festiwal jest jednym z najważniejszych organizowanych w Polsce przeglądów teatralnych. Odbywa się nieprzerwanie od 1991 r.
Kontakt stworzył możliwość przeglądu i promocji najciekawszych wydarzeń teatralnych z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich konfrontacji z teatrami z Europy Zachodniej. Stał się pośrednikiem wielonarodowych, nieraz niełatwych porozumień w nowej rzeczywistości. Wagę festiwalu buduje przede wszystkim wartość artystyczna prezentowanych spektakli. Repertuar festiwalu jest efektem bardzo starannej weryfikacji i wyboru dokonywanego przez komisję kwalifikacyjną.


Na festiwal zapraszane są przede wszystkim teatry z państw najbliżej sąsiadujących z Polską, choć istnieje wiele odstępstw od tej zasady. W dotychczasowych festiwalach wzięły udział teatry m.in. z Australii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch.
Festiwal gości co roku ponad 100 osobową, międzynarodową grupę obserwatorów (praktycy teatralni, krytycy, studenci szkół teatralnych, dyrektorzy europejskich festiwali teatralnych - LIFT z Londynu, Wiener Festwochen, Theater der Welt z Niemiec, Kunsten Festiwal des Arts z Belgii, festiwal w Edynburgu), dziennikarzy radiowych i telewizyjnych. Na festiwalu obecne są ekipy telewizyjne z Polski, Rosji, Ukrainy, Estonii, Białorusi, Litwy.
W ramach "Kontaktu" odbywają się imprezy towarzyszące - wystawy plastyczne, projekcje filmów, koncerty. Prezentacji przedstawień towarzyszą spotkania z twórcami, które są bardzo ważnym elementem festiwalu.
Festiwal "Kontakt" ma charakter konkursu, uczestniczące przedstawienia są oceniane przez międzynarodowe jury, które przyznaje trzy główne nagrody festiwalowe. Istnieje również możliwość ufundowania nagród przez osoby prywatne, instytucje i firmy.
Organizatorem festiwalu jest Teatr im. Wilama Horzycy.

ProbalticaMajowemu festiwalowi przyświeca idea prezentowania dorobku kulturalnego biorących w nim udział wszystkich państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Jest on organizowany w Toruniu od 1994 r. W dotychczasowych edycjach imprezy brały udział dziesiątki profesjonalnych zespołów, znakomitych artystów muzyków i plastyków z 10 krajów bałtyckich. Pomysł na festiwal zrodził się na początku lat 90., w momencie odradzania się krajów bałtyckich. Wówczas okazało się, jak mało mieszkańcy krajów basenu Morza Bałtyckiego wiedzą o kulturze swoich sąsiednich narodów, mimo geograficznej bliskości. Festiwal ma to zmienić, dlatego jego kolejne edycje uwzględniały potrzebę prezentacji polskiej publiczności dorobku kulturalnego wszystkich krajów bałtyckich.


Organizatorzy są przekonani, że poznanie często nieznanej kultury uczestniczących krajów zmniejsza uprzedzenia i antagonizmy istniejące pomiędzy różnymi narodami i prowadzi do porozumienia i współpracy w ramach integrującej się Europy. Najpełniej tą współpracę można zaobserwować w świecie wykreowanym przez muzykę i sztuki piękne, zarówno pomiędzy twórcami a odtwórcami, czy pomiędzy twórcami a publicznością. Niejednokrotnie pokazywano na festiwalu, że mimo trudności w komunikacji werbalnej, muzycy siadają razem i wykonują wspólnie dzieła kompozytorów z różnych krajów, bo muzyka jest językiem uniwersalnym.


Festiwalowe koncerty odbywają się nie tylko w Toruniu, ale także w Warszawie. Do kręgu miast festiwalowych dołączyły również Kłajpeda na Litwie oraz Visby-Gotlandia w Szwecji, gdzie również pod szyldem Probaltiki odbywają się muzyczne spotkania.
Festiwal Probaltica został kilkukrotnie wysoko oceniony przez Komisję Europejską w Brukseli jako jeden z najlepszych pomysłów na integrację europejską.


Strona internetowa festiwalu: http://www.probaltica.art.pl

Toruński Festiwal Nauki i SztukiCelem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.
W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.


Dotychczasowe edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny. W programie znajduje się zwykle ok. 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciąga około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Wejściówki na imprezy z ograniczoną liczbą miejsc, rozchodzą się błyskawicznie - największą popularnością cieszą się zwykle wycieczki do Centrum Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem.


Idea festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).


Strona internetowa: http://www.festiwal.torun.pl

Toruń obchodzi swoje Święto Miasta 24 czerwca - w dniu świętego Jana Chrzciciela, patrona Torunia.
Patronat św. Jana Chrzciciela nad Toruniem sięga czasów założenia miasta w XIII wieku i wybudowania w nim pierwszej świątyni - kościoła św. Jana. Dziś kościół ten jest toruńską katedrą pw. św. Janów (Chrzciciela i Ewangelisty), czyli pierwszym kościołem diecezji toruńskiej. Monumentalna bryła katedry jest najbardziej widocznym elementem architektonicznym w wiślanej panoramie Torunia.


Toruńskie Święto Miasta to cykl imprez eksponujących historyczny i kulturalny profil grodu Kopernika, wieńczący trwające prawie przez cały czerwiec Dni Torunia.. Cechą święta jest jego wiślany charakter, gdyż większość koncertów, pokazów i spotkań mieszkańców w jego ramach odbywa się na wiślanym Bulwarze Filadelfijskim i na błoniach nadwiślańskich za kąpieliskiem "Wodnik". Tradycyjnymi punktami Święta Miasta są pokazy artystyczne i występy toruńskich zespołów muzycznych i tanecznych, swoje umiejętności pokazują też toruńscy aktorzy i sportowcy. W trakcie tego święta spotykają się również wioślarze z Torunia i Bydgoszczy, aby konkurować ze sobą w wyścigach wioślarskich, płynąc Wisłą wzdłuż bulwaru i błoni.


Zgodnie ze starą słowiańską tradycją z toruńskiego nabrzeża wiślanego w noc świętojańską młode torunianki mają okazję puścić na wody Wisły kwiatowe wianki z zapalonymi świeczkami. Święto kończy się późno w nocy występem muzycznym wybranej gwiazdy muzycznej.

Muzyka i architekturaW każdą sobotę wakacji - od końca czerwca do końca sierpnia - w najpiękniejszych zabytkach Torunia odbywają się koncerty muzyczne Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura".
Miejscami spotkań muzycznych w ramach festiwalu są najczęściej: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ratusz Staromiejski, Zamek Krzyżacki, Kamienica "Pod Gwiazdą", katedra św. Janów, kościół św. Jakuba, siedziba Towarzystwa Naukowego w Toruniu, kościół Ducha Świętego, Pałac Dąmbskich i Dwór Artusa.
W trakcie festiwalowych koncertów rozbrzmiewa przede wszystkim muzyka klasyczna, od renesansu po współczesność.
Organizatorem festiwalu jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna.


Strona internetowa: http://www.tos.art.pl

Międzynarodowe Spotkania Kapel LudowychTo jedna z toruńskich imprez o najdłuższej tradycji. Na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego wystąpiło ponad 250 zespołów z Polski i zagranicy. Podczas widowiskowych koncertów polskich kapel na muzealnej scenie publiczność poznaje istotę tradycyjnego muzykowania i tańca - tancerze i śpiewacy występują „przy muzyce”, jak to dawniej bywało w wiejskich izbach czy karczmach. Jest to też okazja do poznania zwyczajów związanych z muzykowaniem ludowym różnych regionów świata.
Spotkanie Kapel Ludowych nie jest konkursem. To publiczność poprzez plebiscyt wybiera najsympatyczniejszą kapelę i solistów.


Ważną rolę podczas koncertów spełnia prowadzący. Objaśnia zróżnicowany regionalnie skład instrumentalny kapeli, zwraca uwagę na cechy repertuaru, komentuje charakterystyczne elementy stroju regionalnego.
Szczególną cechą toruńskich spotkań jest to, że mało kto spośród widzów jest w stanie usiedzieć na miejscu podczas występów zespołów. Tu i tam co rusz widzi się podrygujących w rytm muzyki, a nawet tańczące pary. Warto więc ruszyć z korowodem, który co roku przechodzi ulicami starówki do Muzeum Etnograficznego, by posłuchać, świetnie się bawić i poznać lepiej naszą kulturę i zwyczaje naszych sąsiadów.


Bieżące informacje na stronie: http://www.etnomuzeum.pl

Festiwal Pieśni i Piosenki BożonarodzeniowejDo Torunia przyjeżdża co roku kilkuset wykonawców z całej Polski: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, schole i chóry. Każdy z nich ma do wykonania dwa utwory: tradycyjną kolędę oraz piosenkę o charakterze bożonarodzeniowym. Chętni mogą oczywiście zaśpiewać dwie kolędy.


Uczestnicy festiwalu oceniani są w trzech kategoriach wiekowych (do 12 lat, 12-16 lat oraz powyżej 16 lat) przez profesjonalne jury. Po zakończeniu zmagań następuje wręczenie nagród oraz koncert laureatów. Co roku na scenie pojawia się również gwiazda festiwalu. Impreza ma także wymiar charytatywny. Drugiego dnia w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Stawkach odbywa się koncert uczestników festiwalu połączony z kwestą na rzecz Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja".


Więcej na stronie http://www.festiwal-torun.pl

Festiwal Afryka"Afryka" to jeden z najstarszych polskich festiwali reggae - odbywa się nieprzerwanie od 1991 roku. Od innych imprez tego typu odróżnia go to, że jest wielką akcją charytatywną; całkowity dochód ze sprzedaży biletów oraz honoraria muzyków trafiają do konkretnych miejscowości w najbiedniejszych rejonach Afryki. Festiwal wsparł do tej pory m.in. realizację przedsięwzięć humanitarnych w Zambii, Kenii, Ruandzie, Burundi i Tanzanii.
W ciągu kilkunastu lat w klubie Od Nowa zaprezentowało się ponad 200 zespołów - grała tutaj praktycznie cała czołówka polskiej sceny reggae/ska oraz wykonawcy zagraniczni. Popularność "Afryki" spowodowała, że od roku 1993 festiwal odbywa się w rozszerzonej, dwudniowej formule, zawsze w ostatnim tygodniu stycznia. Od kilku lat partnerem festiwalu jest Polska Akcja Humanitarna.


Oficjalna strona imprezy: http://www.afryka.umk.pl

Jazz Od Nowa FestiwalJazz Od Nowa Festiwal zajmuje szczególne miejsce wśród imprez organizowanych w toruńskiej Od Nowie. Jego inauguracja w 2001 roku była ukoronowaniem istotnego wątku działalności klubu, w którym jazz zajmuje eksponowane miejsce. Kolejne edycje festiwalu cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Sprzyja temu dość szeroka formuła stylistyczna imprezy. W Od Nowie występują artyści wykonujący akustyczny mainstream, free jazz, jazz rock, nie brakuje propozycji okołojazzowych.


W ramach Jazz Od Nowa Festiwal koncertowali m.in.: Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Włodzimierz Nahorny, Janusz Muniak i Jarosław Śmietana. Z drugiej strony wymienić należy formacje Miłość, Łoskot, Pink Freud, Robotobibok, braci Olesiów, Leszka Możdżera, Tymona Tymańskiego, Adama Pierończyka, a nawet grającego tematy Hendrixa czarnoskórego gitarzystę Hirama Bullocka. Organizatorzy rezerwują również miejsce dla bardziej konserwatywnej jazzowej młodzieży (Soundcheck, Contemporaray Noise Quintet, Sing Sing Penelope), a nawet przedsięwzięć o wymiarze bez mała parateatralnym ("Koncert Figur Niemożliwych" w wykonaniu znanego performera Andrzeja Mitana z towarzyszeniem doborowej ekipy jazzowo-elektronicznej).
W ciągu kilku lat Jazz Od Nowa Festiwal zyskał rozgłos i renomę - tak znaczną, że mieszkający w USA legendarny pianista Adam Makowicz w 2007 roku przyleciał do Polski wyłącznie na występ w Od Nowie.


Oficjalna strona imprezy: http://www.jazz.umk.pl/jazz

Dzieło RokuRaz w roku Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków prezentuje najciekawsze dokonania swoich członków. Wystawa Dzieło Roku, z racji czasu jej eksponowania, zwana jest także Salonem Wiosennym. To najszersza cykliczna prezentacja toruńskiego środowiska artystycznego. Po raz pierwszy zorganizowano ją w latach 60. Pomysłodawcy stawiają sobie za cel aktywizację twórczą plastyków zrzeszonych w ZPAP. Jest to także okazja do zintegrowania grupy twórców. Odbiorcy z kolei mają jedyną możliwość zobaczenia najnowszych wytworów powstałych w miejscowych pracowniach. To także sposobność do poznania młodych-zdolnych, gdyż to właśnie wchodzący na drogę twórczą członkowie związku stają do rywalizacji najczęściej. Jest to dla nich czasem pierwsza okazja do publicznej prezentacji. Rzadziej na wystawie oglądać można prace twórców uznanych w środowisku. Być może nie chcą się oni konfrontować z młodszymi kolegami, bowiem Dzieło Roku ma formułę konkursu.


Rywalizacja odbywa się zawsze w dwóch działach: aktualia sztuki i konserwacja zabytków. Do aktualiów sztuki należą prace malarskie, grafiki, rysunki, rzeźby, fotografie i dzieła multimedialne. Na konkurs mogą być zgłaszane jedynie najnowsze dokonania artystów, powstałe pomiędzy ubiegłoroczną a bieżącą edycją Dzieła Roku.

© 1998-2012 Kopernik.NET.pl - Toruń w internecie - historia, zabytki, kultura i sztuka w naszym mieście.

Aktualności | Linki | Mapa witryny | Polityka prywatności | kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.